top of page

JULI 2022

Nieuwsbrief

AANSLUITINGEN GASFLESSEN

We herhalen het nog maar een keer, vooral omdat er deze zomer al verschillende mediaberichten zijn verschenen over afgebrande plezierjachten, al dan niet liggend in een jachthaven; Is de staat van onderhoud van de gasinstallatie van uw boot in orde? Zijn de slangen en koppelingen nog deugdelijk ?! En hoe is de staat uw brandblusser?

Het is gebruikelijk dat er na een brand onderzoek gedaan wordt naar de oorzaak.

Mocht achterstallig onderhoud aan uw gasinstallatie of aan uw boot debet zijn aan de ontstane schade dan kan dit voor de verzekering een aanleiding zijn om niet uit te keren.

Dit overkwam de eigenaar van een onlangs gezonken boot in onze haven.

Daarnaast levert een gezonken boot  vervuiling van het water op en moet de vereniging veel inspanningen verrichten om een milieudelict  te voorkomen.


FORMULIEREN WINTERSTALLING

De formulieren liggen weer in de kantine; te bevragen via Havenmeester Ben, een aanwezig bestuurslid/kantinemedewerker of Wim.

SVP volledig (ook gsmnummer en e-mailadres) invullen: Let op de wijziging van onderwerp Geen Lid naar Geen Ligplaats.

Geef ook aan of u grote slijp/laswerkzaamheden gaat verrichten, niet alleen ivm de kosten maar ook ivm de indeling op de plaat.

Onze hellingmeester neemt met u contact op in september mbt datum van hellen; U ontvangt via de mail dan ook een factuur dat wel betaald moet zijn voor de datum van hellen!


LAMPIONNENOPTOCHT

De lampionnenoptocht is op zaterdag 27 augustus 2022.Deze zal van start gaan op de Achterplas bij Plaswijckpark om 21.00 uur.

Verzamelen vanaf 20.30 uur. Het thema dit jaar is Pirates of the Caribbean.


OP REIS MET UW BOOT ?

Als u plannen heeft om met de boot op vakantie te gaan vragen wij u om dit aan de havenmeester doorgeven.

De plek kan dan eventueel voor 1 of meerdere dagen dienen als passanten ligplaats. Dit komt weer ten goede aan de jachthaven.


PARKEERVERGUNNING

Mocht u in aanmerking willen komen voor een parkeervergunning voor het gebied (800)waar ook onze jachthaven onder valt? Mail dan een verzoekje naar ons ( w.s.v.alvoinfo@gmail.com. )

Wij houden wel vast aan de voorwaardes: 1 per ligplaats(houder) en niet woonachtig zijn in 800 gebied. De vergunning kost u 115,20 per jaar.


GEDRAG OP ONS TERREIN EN HET WATER

Tijdens deze zomer wordt er veel gevaren door onze leden en is het vaak een komen en gaan van leden (met aanhang) op ons terrein.

In overleg met de havenmeester kunt u, na uw vaartocht, gerust uw afvalzakje in onze container deponeren. Lege kratten bier (het waren er laatst 3!) moet u toch echt zelf mee naar huis nemen en niet neer dumpen op ons terrein.

Daarnaast vragen wij u om ook uw varende kinderen te wijzen op de gedragsregels: Vaar rustig, ook tussen de eilanden en bij jachthavens (kijk eens achterom naar uw hekgolf), gooi geen vuil overboord, draai de volumeknop van de geluidsinstallatie niet voluit en verlaat na afloop ons terrein zonder al te veel geschreeuw en let op dat het toegangshek zich sluit.


INVENTARISATIE WERKBEURTEN

Aan de hand van de ledenlijst hebben we een inventarisatie gemaakt ‘op de persoon’; ‘wie kan wat voor werkzaamheden tijdens de werkbeurten verrichten’

Naast de gebruikelijke werkzaamheden zoals schoonmaken en werkzaamheden aan het terrein of het clubgebouw zijn we op zoek naar leden die in het kader van de werkbeurt ‘kantinedienst’ willen draaien of deel gaan uitmaken van de ‘technische commissie’

Reden: Het gaat ons nu echt opbreken dat een ‘te klein clubje leden alle werkzaamheden moeten verrichten die nodig zijn  om de vereniging draaiende te houden’.

Daarom proberen we op een andere manier leden te ‘stimuleren’ om op dit vlak iets voor onze vereniging te kunnen betekenen.

Dus… ziet u het zitten om in plaats van de reguliere werkbeurt, een werkbeurt te vervullen als kantinemedewerker of mee te denken als lid van de technische commissie, laat ons dit dan via de mail weten (w.s.v.alvoinfo@gmail.com).

We nemen dan contact met u op en praten u bij over hetgeen de bedoeling is.  


TOT SLOT

Wij wensen u en uw gezin een fijne vakantie toe!

Met vriendelijke groet,

Bestuur wsv ALVO 

Nieuwsbrief copy: Tekst

NIEUWSBRIEF

Juli 2022

Nieuwsbrief juli 2021

Het leeg opleveren van de ligplaats bij verkoop van uw boot

In het verleden kon bij het verkopen van uw boot de nieuwe eigenaar de ligplaats overnemen en adspirant lid worden, omdat wij toen genoeg plek hadden, maar deze situatie is gewijzigd.

April 2021

Te waterlating

Tijdens 2 weekeinden in april is er hard gewerkt door de vaste hellingploeg en de eigenaren om de boten weer op een veilige wijze in het water te krijgen.

Het vaarseizoen kan weer beginnen. Na een pittige winterperiode met veel sneeuw, ijs en regen kijken we uit naar een periode waarin het weer mogelijk is om er lekker met de boot op uit te trekken.

Verzoek wat betreft het afval dat u kwijt wil na een dagje varen; overleg met de havenmeester hierover of neem dit mee naar huis. Onze bedrijfsafvalcontainer is bestemd voor afval vanuit de kantine!!


Kantine

Het ‘terras mag vanaf de 28e weer geopend zijn en we hopen van harte dat de opening van de kantine binnenkort volgt, met name omdat we ons lid Jan Notenboom bereid hebben gevonden om de rol van kantinebeheerder op zich te nemen.

De kantine kan regelmatiger geopend zijn als de vaste groep kantinevrijwilligers uitgebreid wordt; dus…lijkt het je iets, meld je dan aan bij Jan Notenboom of via de email  w.s.v.alvoinfo@gmail.com .


Ledengroei 2020

In 2020 hebben we 15 nieuwe leden mogen verwelkomen. Veel watersportliefhebbers hebben dat jaar een boot(je) aangeschaft en wisten ook de Alvo te vinden. Inmiddels liggen we ‘vol’ en hebben we zelfs een wachtlijst (waar tot nader bericht niet meer op kan worden ingeschreven.)

De nieuwe leden zullen, zodra het mogelijk is, uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek.


Facturen contributie en liggeld 2021

We vragen uw aandacht voor de facturen betreffende het liggeld en contributie. Deze worden 1 mei aanstaande verstuurd per e-mail; check hiervoor ook uw spambox!

U heeft, zoals gebruikelijk, 1 maand de tijd om de betaling te voldoen.

Mocht u problemen hebben om deze betaling  op tijd te doen, neem dan VOORAF,  d.w.z. zo snel mogelijk na ontvangst factuur en voordat het betalingstermijn verloopt, contact op met 1 van de penningmeesters zodat er met u een regeling getroffen kan worden.

Contact opnemen kan via de email w.s.v.alvoinfo@gmail.com.

Jaarlijks betaalt 10% van de leden, ondanks het termijn van 1 maand, helaas te laat en moeten wij er te veel tijd en energie in steken om ‘het verenigingsgeld’ binnen te krijgen. We hebben daarom besloten om deze leden die uit ‘laksheid’ te laat betalen, de toegang tot het terrein te ontzeggen totdat er aan de financiële verplichting plus de reguliere verhoging is voldaan. Dit doen we via een blokkade van de toegangstag. Maar.., laten we er maar van uitgaan dat dit niet zover hoeft te komen.


Gedrag op het water

Sinds vorig jaar wordt er door onze en alle havenmeesters van de omliggende jachthavens, ‘eilandbewoners’ aan de Achterplas en de wijkagent samengewerkt wat betreft het signaleren van  overlast op het water, zoals: overboord gooien van afval, geluidsoverlast en, het meest voorkomend, te hard varen. Als u gaat varen, kijk dan eens achterom naar uw hekgolven!

Bespreek svp ook met uw kinderen die met uw boot gaan varen dat hierop gelet wordt.


Algemene Leden Vergadering (ALV) 2021

De ALV heeft in maart niet plaats kunnen vinden ivm de Coronamaatregelen, maar zodra het is toegestaan gaan we een datum inplannen. U hoort dit dan zo snel mogelijk.


Met vriendelijke groet,

Bestuur wsv Alvo.Nieuwsbrief Februari 2021


De jaarlijkse elektra nota, voor leden met een elektra aansluiting, wordt dit jaar miv 1 maart 2021 verzonden.


De Algemene Ledenvergadering 2021
wordt tot nader bericht opgeschoven.

De tewaterlating boten is op:
o zaterdag 10- en zondag 11 april
o zaterdag 17- en zondag 18 april
U moet daarbij om 08.00 uur aanwezig zijn.


Denkt u aan het betaald parkeren op de Emmalaan/ Arolsenplein.
Betaald parkeren is op 01-02-2021 ingegaan. Dit geldt voor heel sector 80.

De kantine is tot nader bericht nog gesloten. Wij zijn op zoek naar een kantinebeheerder, als u interesse heeft kunt u contact met ons opnemen via w.s.v.alvoinfo@gmail.com


Stopcontacten op de lantaarnpalen
De LED verlichting op het terrein is in aanleg. Alle stopcontacten op de lantarenpalen zijn hierdoor buiten gebruik. Deze zullen verwijderd worden en komen niet meer terug.

Het regelmatig checken van uw boot
Mede door de hoeveelheid sneeuw en ijs van de afgelopen tijd, kan er een grote hoeveelheid water in uw boot ontstaan. Als de havenmeester vindt dat de stand van zaken onverantwoord is, moet hij er een pomp in hangen, om de boot te legen. Dit kost u € 25,00.

Contact
Nieuwsbrief copy: News
Guy on SUP

WATERSPORT
VERENIGING
ALVO

Levenslange herinneringen maken

Nieuwsbrief copy: Welkom
bottom of page