top of page
Jet Skiing

NIEUWSBRIEF

Te waterlating

Tijdens 2 weekeinden in april is er hard gewerkt door de vaste hellingploeg en de eigenaren om de boten weer op een veilige wijze in het water te krijgen.

Het vaarseizoen kan weer beginnen. Na een pittige winterperiode met veel sneeuw, ijs en regen kijken we uit naar een periode waarin het weer mogelijk is om er lekker met de boot op uit te trekken.

Verzoek wat betreft het afval dat u kwijt wil na een dagje varen; overleg met de havenmeester hierover of neem dit mee naar huis. Onze bedrijfsafvalcontainer is bestemd voor afval vanuit de kantine!!


Kantine

Het ‘terras mag vanaf de 28e weer geopend zijn en we hopen van harte dat de opening van de kantine binnenkort volgt, met name omdat we ons lid Jan Notenboom bereid hebben gevonden om de rol van kantinebeheerder op zich te nemen.

De kantine kan regelmatiger geopend zijn als de vaste groep kantinevrijwilligers uitgebreid wordt; dus…lijkt het je iets, meld je dan aan bij Jan Notenboom of via de email  w.s.v.alvoinfo@gmail.com .


Ledengroei 2020

In 2020 hebben we 15 nieuwe leden mogen verwelkomen. Veel watersportliefhebbers hebben dat jaar een boot(je) aangeschaft en wisten ook de Alvo te vinden. Inmiddels liggen we ‘vol’ en hebben we zelfs een wachtlijst (waar tot nader bericht niet meer op kan worden ingeschreven.)

De nieuwe leden zullen, zodra het mogelijk is, uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek.


Facturen contributie en liggeld 2021

We vragen uw aandacht voor de facturen betreffende het liggeld en contributie. Deze worden 1 mei aanstaande verstuurd per e-mail; check hiervoor ook uw spambox!

U heeft, zoals gebruikelijk, 1 maand de tijd om de betaling te voldoen.

Mocht u problemen hebben om deze betaling  op tijd te doen, neem dan VOORAF,  d.w.z. zo snel mogelijk na ontvangst factuur en voordat het betalingstermijn verloopt, contact op met 1 van de penningmeesters zodat er met u een regeling getroffen kan worden.

Contact opnemen kan via de email w.s.v.alvoinfo@gmail.com.

Jaarlijks betaalt 10% van de leden, ondanks het termijn van 1 maand, helaas te laat en moeten wij er te veel tijd en energie in steken om ‘het verenigingsgeld’ binnen te krijgen. We hebben daarom besloten om deze leden die uit ‘laksheid’ te laat betalen, de toegang tot het terrein te ontzeggen totdat er aan de financiële verplichting plus de reguliere verhoging is voldaan. Dit doen we via een blokkade van de toegangstag. Maar.., laten we er maar van uitgaan dat dit niet zover hoeft te komen.


Gedrag op het water

Sinds vorig jaar wordt er door onze en alle havenmeesters van de omliggende jachthavens, ‘eilandbewoners’ aan de Achterplas en de wijkagent samengewerkt wat betreft het signaleren van  overlast op het water, zoals: overboord gooien van afval, geluidsoverlast en, het meest voorkomend, te hard varen. Als u gaat varen, kijk dan eens achterom naar uw hekgolven!

Bespreek svp ook met uw kinderen die met uw boot gaan varen dat hierop gelet wordt.


Algemene Leden Vergadering (ALV) 2021

De ALV heeft in maart niet plaats kunnen vinden ivm de Coronamaatregelen, maar zodra het is toegestaan gaan we een datum inplannen. U hoort dit dan zo snel mogelijk.


Met vriendelijke groet,

Bestuur wsv Alvo.

Contact
Nieuwsbrief: News
bottom of page