JULI 2022

Nieuwsbrief

AANSLUITINGEN GASFLESSEN

We herhalen het nog maar een keer, vooral omdat er deze zomer al verschillende mediaberichten zijn verschenen over afgebrande plezierjachten, al dan niet liggend in een jachthaven; Is de staat van onderhoud van de gasinstallatie van uw boot in orde? Zijn de slangen en koppelingen nog deugdelijk ?! En hoe is de staat uw brandblusser?

Het is gebruikelijk dat er na een brand onderzoek gedaan wordt naar de oorzaak.

Mocht achterstallig onderhoud aan uw gasinstallatie of aan uw boot debet zijn aan de ontstane schade dan kan dit voor de verzekering een aanleiding zijn om niet uit te keren.

Dit overkwam de eigenaar van een onlangs gezonken boot in onze haven.

Daarnaast levert een gezonken boot  vervuiling van het water op en moet de vereniging veel inspanningen verrichten om een milieudelict  te voorkomen.


FORMULIEREN WINTERSTALLING

De formulieren liggen weer in de kantine; te bevragen via Havenmeester Ben, een aanwezig bestuurslid/kantinemedewerker of Wim.

SVP volledig (ook gsmnummer en e-mailadres) invullen: Let op de wijziging van onderwerp Geen Lid naar Geen Ligplaats.

Geef ook aan of u grote slijp/laswerkzaamheden gaat verrichten, niet alleen ivm de kosten maar ook ivm de indeling op de plaat.

Onze hellingmeester neemt met u contact op in september mbt datum van hellen; U ontvangt via de mail dan ook een factuur dat wel betaald moet zijn voor de datum van hellen!


LAMPIONNENOPTOCHT

De lampionnenoptocht is op zaterdag 27 augustus 2022.Deze zal van start gaan op de Achterplas bij Plaswijckpark om 21.00 uur.

Verzamelen vanaf 20.30 uur. Het thema dit jaar is Pirates of the Caribbean.


OP REIS MET UW BOOT ?

Als u plannen heeft om met de boot op vakantie te gaan vragen wij u om dit aan de havenmeester doorgeven.

De plek kan dan eventueel voor 1 of meerdere dagen dienen als passanten ligplaats. Dit komt weer ten goede aan de jachthaven.


PARKEERVERGUNNING

Mocht u in aanmerking willen komen voor een parkeervergunning voor het gebied (800)waar ook onze jachthaven onder valt? Mail dan een verzoekje naar ons ( w.s.v.alvoinfo@gmail.com. )

Wij houden wel vast aan de voorwaardes: 1 per ligplaats(houder) en niet woonachtig zijn in 800 gebied. De vergunning kost u 115,20 per jaar.


GEDRAG OP ONS TERREIN EN HET WATER

Tijdens deze zomer wordt er veel gevaren door onze leden en is het vaak een komen en gaan van leden (met aanhang) op ons terrein.

In overleg met de havenmeester kunt u, na uw vaartocht, gerust uw afvalzakje in onze container deponeren. Lege kratten bier (het waren er laatst 3!) moet u toch echt zelf mee naar huis nemen en niet neer dumpen op ons terrein.

Daarnaast vragen wij u om ook uw varende kinderen te wijzen op de gedragsregels: Vaar rustig, ook tussen de eilanden en bij jachthavens (kijk eens achterom naar uw hekgolf), gooi geen vuil overboord, draai de volumeknop van de geluidsinstallatie niet voluit en verlaat na afloop ons terrein zonder al te veel geschreeuw en let op dat het toegangshek zich sluit.


INVENTARISATIE WERKBEURTEN

Aan de hand van de ledenlijst hebben we een inventarisatie gemaakt ‘op de persoon’; ‘wie kan wat voor werkzaamheden tijdens de werkbeurten verrichten’

Naast de gebruikelijke werkzaamheden zoals schoonmaken en werkzaamheden aan het terrein of het clubgebouw zijn we op zoek naar leden die in het kader van de werkbeurt ‘kantinedienst’ willen draaien of deel gaan uitmaken van de ‘technische commissie’

Reden: Het gaat ons nu echt opbreken dat een ‘te klein clubje leden alle werkzaamheden moeten verrichten die nodig zijn  om de vereniging draaiende te houden’.

Daarom proberen we op een andere manier leden te ‘stimuleren’ om op dit vlak iets voor onze vereniging te kunnen betekenen.

Dus… ziet u het zitten om in plaats van de reguliere werkbeurt, een werkbeurt te vervullen als kantinemedewerker of mee te denken als lid van de technische commissie, laat ons dit dan via de mail weten (w.s.v.alvoinfo@gmail.com).

We nemen dan contact met u op en praten u bij over hetgeen de bedoeling is.  


TOT SLOT

Wij wensen u en uw gezin een fijne vakantie toe!

Met vriendelijke groet,

Bestuur wsv ALVO 

 
Guy on SUP

WATERSPORT
VERENIGING
ALVO

Levenslange herinneringen maken