top of page

DECEMBER 2022

Nieuwsbrief

Prettige Feestdagen

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2022. Ik weet niet hoe het voor u was, maar voor mij is het jaar voorbijgevlogen. Zo voelt het althans. Maar als ik terugdenk zijn veel zaken al lang geleden en haast vergeten. Zo kondigde het kabinet vorig jaar op de dag dat ik dit stukje schrijf een harde lockdown af, waardoor velen van ons de feestdagen niet gevierd hebben zoals iedereen dat graag doet. Gezellig samen met familie en vrienden. Dit jaar is dat gelukkig anders en kunnen wij hoewel het coronavirus niet weg is volop genieten van de feestdagen. Namens het bestuur wens ik u dan ook een goed kerstfeest en alvast een voorspoedig nieuw jaar.


Peter van der BogtNieuwjaarsreceptie 2023

Het kan weer, en dus doen we het ook! Wij zouden het leuk vinden als u (en uw partner en eventueel inwonende kinderen) op zondag 15 januari van 15.00-16.30 uur samen met ons het glas komt heffen op 2023. Naast het uitwisselen van ‘de beste wensen’ is het ook een mooie gelegenheid om eventuele vragen aan bestuursleden te stellen over de gang van zaken op de haven.Technische commissie

Na onze oproep aan leden om het bestuur op het technische vlak ondersteuning te geven, heeft zich een viertal leden aangemeld en is er een zogenaamde ‘Technische Commissie (TC)’ opgericht, met als voorzitter Roelie Eversteijn-de Brabander De taak van de TC is het uitbrengen van advies aan het bestuur en het begeleiden van werkzaamheden op de haven. Ondertussen is er in samenspraak met de havenmeester en het bestuur een inventarisatie gemaakt van werkzaamheden op het terrein en aan het gebouw die hoognodig moeten worden opgepakt, en die eventueel in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd. De lijst is lang, maar nu de eerste werkzaamheden al in de laatste werkbeurten zijn uitgevoerd is het resultaat ook voor de leden al zichtbaar. Het bestuur is zeer blij met deze ‘denktank en handjes’!Steigers vernieuwen

In februari 2023 zal er begonnen worden met het vervangen van de drie lange steigers (steiger A, B en C). Dit is hard nodig. Een groot aantal palen en dekplanken zijn er dermate slecht aan toe dat in afwachting van de vervanging er her en der noodreparaties zijn verricht om te voorkomen dat men erdoorheen zakt. In februari zal de aannemer beginnen met steiger A (nabij kantine). 


U zult begrijpen dat dit een omvangrijke klus wordt die mede met behulp van leden, bestuur, de Technische Commissie en havenmeesters geklaard zal worden: Boten moeten verplaatst worden, Elektra moet worden omgeleid, niet- meer bruikbaar materiaal van de oude steigers moet verzameld en afgevoerd worden.


Als uw boot aan één van de steigers ligt wordt er met betrekking tot het verplaatsen van de boot te zijner tijd contact met u opgenomen. U heeft dan de keuze dit zelf te doen (onze voorkeur), of dit door de havenmeester te laten doen. Kiest u voor de laatste optie dan dient u in verband met de aansprakelijkheid wel zelf bij de verplaatsing aanwezig moeten zijn. We houden u op de hoogte.Voorterrein ophogen

Wie van ons heeft er na een regenbui tijdens het betreden van ons terrein geen natte voeten opgelopen? Het voorterrein van Alvo ligt op het laagste punt in de straat en de afvoer van het regenwater is minimaal. Het bestuur heeft er lang over nagedacht hoe we dit kunnen aanpakken. Zelf het terrein met behulp van werkbeurten ophogen gaat niet lukken. Dit is een klus die professioneel moet worden aangepakt: Denk aan het verplaatsen en terugplaatsen van de betonnen rijplaten, aanleggen van drainages en kolken, het terrein en de grond onder de containers ophogen met vele kubieke meters aarde en verhardingsmateriaal. Wij hebben daarom besloten ook dit werk voor een groot deel uit te besteden. Wel is er de afgelopen weken tijdens de werkbeurten al veel voorwerk gedaan. Onder begeleiding van onze Technische Commissie en de havenmeester heeft een groot aantal leden het terrein al aardig opgeschoond en is er bijvoorbeeld zo’n ton aan groenafval afgevoerd.


Net als de aanleg van de nieuwe Steigers brengt de aanpak van het voorterrein een flinke financiële investering met zich mee. Nu beschikt de vereniging gelukkig over wat spaargeld maar in deze tijd van zeer hoge kosten zijn die potjes snel leeg. Na uitgebreid overleg heeft het bestuur besloten om de steigers uit eigen middelen te betalen (die dan flink zullen afnemen). Voor het voorterrein kunnen we gebruik maken van de mogelijkheid om dit door de verhuurder van ons terrein, de Gemeente Rotterdam, te laten financieren. Dit stelt ons in staat om deze uitgave over een langere periode te spreiden. Recreatieterrein

Nu we het toch over onze verhuurder hebben, de Gemeente Rotterdam verhuurt het terrein van Alvo met de bestemming Recreatie. Concreet betekent dit dat wij met zijn allen daar volop gebruik van mogen maken, maar dat het niet toegestaan is om de boot en de haven als permanent verblijf te gebruiken. De handhaving op dit voorschrift is de verantwoordelijkheid van de Gemeente, maar ALVO heeft daar als huurder ook een taak in.


Over wat iets tot een permanent verblijf maakt bestaat vele uitleg, en nog meer meningen. Het is aan de Gemeente om dit vast te leggen maar Rotterdam geeft daar geen duidelijk antwoord op. Wat ALVO betreft is een goede stelregel dat wij allen in de periode van de winterstalling slechts bij uitzondering op de daarvoor geschikte boten slapen. Deze periode gaat in het weekeinde waarin de laatste boot op de kant gelegd wordt, en eindigt wanneer de laatste boot weer in het water ligt.


En hoe zit dit dan met die mensen die vroeger toch echt op de haven woonden zullen een aantal van onze leden zich afvragen. Het antwoord daarop is simpel, die konden en mochten dat ook omdat hun (woon)boot officieel als woonadres stond geregistreerd. Door de jaren heen heeft de Gemeente Rotterdam echter al deze vrijkomende adressen geschrapt en geen nieuwe vergunningen meer afgegeven. Dit betekent dat er op het terrein van ALVO nergens meer gewoond mag worden. Ook niet als de boot voor langdurig verblijf geschikt is.
Overlijden Peter van Dijk (herhaald bericht)

De avond van maandag 31 Oktober is helaas een avond die een aantal van ons zal bijblijven. Nadat hij die avond niet zoals verwacht thuiskwam, hebben we, na alarm van de familie, tot ons verdriet moeten vaststellen dat Peter van Dijk na werkzaamheden aan zijn boot onwel is geworden en in zijn boot is overleden.


Onze dank gaat uit naar Ary, die als eerstgenoemde op de alarmlijst snel aanwezig was. Ook dank aan Ben, onze havenmeester, Rob, onze vorige voorzitter, en aan Stefan die nog veel op de haven is, die samen met de familie tot diep in de nacht aanwezig zijn geweest.


Als er één ding te leren is van dit noodlottig voorval, is het wel dat je altijd je dierbaren op de hoogte houdt van waar je verblijft. De haven is, zeker buiten het seizoen en met grijs weer, een eenzame plaats.Controle boten

We hebben het al een paar keer gemeld: let op de toestand van uw boot na heftige regenbuien (met name de roeiboten en kleinere sloepje). Helaas hebben we het dit jaar alweer een paar keer meegemaakt dat er een bootje is gezonken. Het lichten van uw boot kunnen we meestal niet zelf en moeten worden uitbesteed; dit kost best veel geld en wordt aan u doorberekend!  Daarnaast levert de olie/brandstof die uit een buitenboordmotor lekt, naast een vervuiling van het oppervlaktewater ook een mogelijke bekeuring van Handhaving op.


Uw boot is uw zorg maar als er omstandigheden zijn dat u echt niet langs kunt komen om te hozen, meldt dit dan bij de havenmeester en maak daar dan met hem een afspraak over.


Winterberging

Bij werkzaamheden aan uw boot zoals schuren, verven, slijpen en aanbrengen anti fouling, bent u verplicht een zeil onder uw boot aan te brengen. Alle resten die tijdens deze werkzaamheden zijn ontstaan dienen in overleg met de havenmeester te worden afgevoerd.Elektra facturen

De elektra facturen versturen we volgend jaar in de periode 15 mei tot 1 juni,

omdat we de prijs voor een Kwh pas kunnen bepalen na ontvangst van onze totale jaaropgave. Houd u rekening met een hogere rekening i.v.m. een sterk gestegen tarief  van Eneco.Bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergadering 2023

In 2023 vergadert het bestuur op de volgende dinsdagen (onder voorbehoud van wijzigingen):


  • 10 Januari

  • 21 Februari

  • 4 April

  • 16 mei

  • 27 juni

  • 8 Augustus

  • 19 September

  • 31 Oktober

  • 12 December


Heeft u een onderwerp of iets in te brengen, laat ons dit dan weten via w.s.v.alvoinfo@gmail.com


Een datum voor de Algemene Ledenvergadering is nog niet geprikt. Wij zijn van plan om deze dit keer op een zondagmiddag te houden en hopen dat het gratis parkeren en niet hebben van de doordeweekse drukte tot een hoge opkomst zal leiden.
Wij wensen u en uw gezin een fijne kerstvakantie toe!

Met vriendelijke groet,

Bestuur wsv ALVO 

Nieuwsbrief: Tekst

JULI 2022

Nieuwsbrief

AANSLUITINGEN GASFLESSEN

We herhalen het nog maar een keer, vooral omdat er deze zomer al verschillende mediaberichten zijn verschenen over afgebrande plezierjachten, al dan niet liggend in een jachthaven; Is de staat van onderhoud van de gasinstallatie van uw boot in orde? Zijn de slangen en koppelingen nog deugdelijk ?! En hoe is de staat uw brandblusser?

Het is gebruikelijk dat er na een brand onderzoek gedaan wordt naar de oorzaak.

Mocht achterstallig onderhoud aan uw gasinstallatie of aan uw boot debet zijn aan de ontstane schade dan kan dit voor de verzekering een aanleiding zijn om niet uit te keren.

Dit overkwam de eigenaar van een onlangs gezonken boot in onze haven.

Daarnaast levert een gezonken boot  vervuiling van het water op en moet de vereniging veel inspanningen verrichten om een milieudelict  te voorkomen.


FORMULIEREN WINTERSTALLING

De formulieren liggen weer in de kantine; te bevragen via Havenmeester Ben, een aanwezig bestuurslid/kantinemedewerker of Wim.

SVP volledig (ook gsmnummer en e-mailadres) invullen: Let op de wijziging van onderwerp Geen Lid naar Geen Ligplaats.

Geef ook aan of u grote slijp/laswerkzaamheden gaat verrichten, niet alleen ivm de kosten maar ook ivm de indeling op de plaat.

Onze hellingmeester neemt met u contact op in september mbt datum van hellen; U ontvangt via de mail dan ook een factuur dat wel betaald moet zijn voor de datum van hellen!


LAMPIONNENOPTOCHT

De lampionnenoptocht is op zaterdag 27 augustus 2022.Deze zal van start gaan op de Achterplas bij Plaswijckpark om 21.00 uur.

Verzamelen vanaf 20.30 uur. Het thema dit jaar is Pirates of the Caribbean.


OP REIS MET UW BOOT ?

Als u plannen heeft om met de boot op vakantie te gaan vragen wij u om dit aan de havenmeester doorgeven.

De plek kan dan eventueel voor 1 of meerdere dagen dienen als passanten ligplaats. Dit komt weer ten goede aan de jachthaven.


PARKEERVERGUNNING

Mocht u in aanmerking willen komen voor een parkeervergunning voor het gebied (800)waar ook onze jachthaven onder valt? Mail dan een verzoekje naar ons ( w.s.v.alvoinfo@gmail.com. )

Wij houden wel vast aan de voorwaardes: 1 per ligplaats(houder) en niet woonachtig zijn in 800 gebied. De vergunning kost u 115,20 per jaar.


GEDRAG OP ONS TERREIN EN HET WATER

Tijdens deze zomer wordt er veel gevaren door onze leden en is het vaak een komen en gaan van leden (met aanhang) op ons terrein.

In overleg met de havenmeester kunt u, na uw vaartocht, gerust uw afvalzakje in onze container deponeren. Lege kratten bier (het waren er laatst 3!) moet u toch echt zelf mee naar huis nemen en niet neer dumpen op ons terrein.

Daarnaast vragen wij u om ook uw varende kinderen te wijzen op de gedragsregels: Vaar rustig, ook tussen de eilanden en bij jachthavens (kijk eens achterom naar uw hekgolf), gooi geen vuil overboord, draai de volumeknop van de geluidsinstallatie niet voluit en verlaat na afloop ons terrein zonder al te veel geschreeuw en let op dat het toegangshek zich sluit.


INVENTARISATIE WERKBEURTEN

Aan de hand van de ledenlijst hebben we een inventarisatie gemaakt ‘op de persoon’; ‘wie kan wat voor werkzaamheden tijdens de werkbeurten verrichten’

Naast de gebruikelijke werkzaamheden zoals schoonmaken en werkzaamheden aan het terrein of het clubgebouw zijn we op zoek naar leden die in het kader van de werkbeurt ‘kantinedienst’ willen draaien of deel gaan uitmaken van de ‘technische commissie’

Reden: Het gaat ons nu echt opbreken dat een ‘te klein clubje leden alle werkzaamheden moeten verrichten die nodig zijn  om de vereniging draaiende te houden’.

Daarom proberen we op een andere manier leden te ‘stimuleren’ om op dit vlak iets voor onze vereniging te kunnen betekenen.

Dus… ziet u het zitten om in plaats van de reguliere werkbeurt, een werkbeurt te vervullen als kantinemedewerker of mee te denken als lid van de technische commissie, laat ons dit dan via de mail weten (w.s.v.alvoinfo@gmail.com).

We nemen dan contact met u op en praten u bij over hetgeen de bedoeling is.  


TOT SLOT

Wij wensen u en uw gezin een fijne vakantie toe!

Met vriendelijke groet,

Bestuur wsv ALVO 

Nieuwsbrief: Tekst
Guy on SUP

WATERSPORT
VERENIGING
ALVO

Levenslange herinneringen maken

Nieuwsbrief: Welkom
bottom of page