Guy on SUP

WATERSPORT
VERENIGING
ALVO

Levenslange herinneringen maken

 

NIEUWSBRIEF

Juli 2021

Nieuwsbrief juli 2021

Het leeg opleveren van de ligplaats bij verkoop van uw boot

In het verleden kon bij het verkopen van uw boot de nieuwe eigenaar de ligplaats overnemen en adspirant lid worden, omdat wij toen genoeg plek hadden, maar deze situatie is gewijzigd.


Sinds 2019 handteren wij een wachtlijst en de toewijzing van een vrijgekomen ligplaats vindt plaats vanuit deze lijst. Hiermee handteren wij art. 23.3  van het Huishoudelijk Reglement.

De wachtlijst voor een ligplaats is voor boten, zeker die van 5 meter en groter, te lang en er zit weinig tot geen verloop in.

Doorgeven als u plannen heeft om uw boot te gaan verkopen

Als u uw boot wilt gaan verkopen moet u dit tijdig aan ons doorgeven, zodat wij weten wat er met de ligplaats gaat gebeuren: of deze leeg komt of dat u deze aanhoudt om er een nieuwe boot neer te leggen. Dit laatste moet dan wel binnen

1 jaar gebeuren.


Geen “vreemde mensen” op het terrein

U mag uw boot niet uitlenen aan kennissen en/ of familie die niet bij uw gezin horen, en zeker niet verhuren.

Mensen die geen lid bij ons zijn mogen niet alleen op de jachthaven aanwezig zijn, u moet hier altijd bij zijn.


Havenmeester

Ben van Kuijk, onze havenmeester krijgt ondersteuning van Chris van Haarlen


Doorgeven als u meerdere dagen met uw boot op reis gaat

Als u plannen heeft om met de boot op vakantie te gaan moet u dit aan de havenmeester doorgeven.

De plek kan dan eventueel voor 1 of meerdere dagen dienen als passanten ligplaats. Dit komt weer ten goede aan de jachthaven.

Art. 8.3 van het Haven Reglement


Helling (winterberging) van uw boot

De inschrijfformulier komen weer in de kantine te liggen, welke u voor 31 augustus 2021 ingevuld moet inleveren.

Let wel vóór aanvang van de helling krijgt u een factuur, welke op tijd digitaal moet worden voldaan, anders komt de boot niet op de kant.

Ook is het niet de bedoeling dat u eerder weggaat of er helemaal niet bij kan zijn. U moet dan zelf zorgen voor een plaatsvervanger. Gebeurt dit wel, dan kan dit gevolgen hebben voor de toekomst.

Art. 7 7.5 van het Huishoudelijk Reglement


Kosten hellen van kleine brede boten

De kosten voor het hellen van kleine brede boten (zoals sloepen) is aangepast. Deze is verhoogd omdat het werk wat dat met zich meebrengt vaak meer werk is dan bij grote boten. Dit is en was ten opzichte daarvan onredelijk.Algemene Ledenvergadering (ALV)

Als alles goed gaat met de Corona besmettingen (minder besmettingen) willen wij op

dinsdagavond 12 oktober 2021 de ALV houden.


Er komt nog een vragenlijst waarin wij u vragen of u door wilt geven dat u komt, en ook op welke locatie u wel of niet aanwezig wilt zijn.

Het ligt aan de opkomst en de richtlijnen van het RIVM of wij dit in de kantine van de ALVO houden of zoals verleden jaar in Lommerrijk.


Wel is al door het bestuur besloten dat er 1 lid per gezin aanwezig mag en kan zijn, omdat wij de 1.5 meter afstand nog steeds in acht moeten nemen.


Kantine

Wij zoeken nog steeds mensen die een bardienst willen draaien.

Misschien kan je, in overleg met Jan Notenboom, je ook beschikbaar stellen als je alleen maar enkele uren en/ of de ochtend of middag kan draaien.


Afval

Voor de zomermaanden is er een extra container gehuurd, zodat mensen die op hun boot verblijven hun huishoudelijk afval kwijt kunnen.

Wel altijd in overleg met de havenmeester.

.


Het bestuur wenst iedereen een fijne zomer toe.
April 2021

Te waterlating

Tijdens 2 weekeinden in april is er hard gewerkt door de vaste hellingploeg en de eigenaren om de boten weer op een veilige wijze in het water te krijgen.

Het vaarseizoen kan weer beginnen. Na een pittige winterperiode met veel sneeuw, ijs en regen kijken we uit naar een periode waarin het weer mogelijk is om er lekker met de boot op uit te trekken.

Verzoek wat betreft het afval dat u kwijt wil na een dagje varen; overleg met de havenmeester hierover of neem dit mee naar huis. Onze bedrijfsafvalcontainer is bestemd voor afval vanuit de kantine!!


Kantine

Het ‘terras mag vanaf de 28e weer geopend zijn en we hopen van harte dat de opening van de kantine binnenkort volgt, met name omdat we ons lid Jan Notenboom bereid hebben gevonden om de rol van kantinebeheerder op zich te nemen.

De kantine kan regelmatiger geopend zijn als de vaste groep kantinevrijwilligers uitgebreid wordt; dus…lijkt het je iets, meld je dan aan bij Jan Notenboom of via de email  w.s.v.alvoinfo@gmail.com .


Ledengroei 2020

In 2020 hebben we 15 nieuwe leden mogen verwelkomen. Veel watersportliefhebbers hebben dat jaar een boot(je) aangeschaft en wisten ook de Alvo te vinden. Inmiddels liggen we ‘vol’ en hebben we zelfs een wachtlijst (waar tot nader bericht niet meer op kan worden ingeschreven.)

De nieuwe leden zullen, zodra het mogelijk is, uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek.


Facturen contributie en liggeld 2021

We vragen uw aandacht voor de facturen betreffende het liggeld en contributie. Deze worden 1 mei aanstaande verstuurd per e-mail; check hiervoor ook uw spambox!

U heeft, zoals gebruikelijk, 1 maand de tijd om de betaling te voldoen.

Mocht u problemen hebben om deze betaling  op tijd te doen, neem dan VOORAF,  d.w.z. zo snel mogelijk na ontvangst factuur en voordat het betalingstermijn verloopt, contact op met 1 van de penningmeesters zodat er met u een regeling getroffen kan worden.

Contact opnemen kan via de email w.s.v.alvoinfo@gmail.com.

Jaarlijks betaalt 10% van de leden, ondanks het termijn van 1 maand, helaas te laat en moeten wij er te veel tijd en energie in steken om ‘het verenigingsgeld’ binnen te krijgen. We hebben daarom besloten om deze leden die uit ‘laksheid’ te laat betalen, de toegang tot het terrein te ontzeggen totdat er aan de financiële verplichting plus de reguliere verhoging is voldaan. Dit doen we via een blokkade van de toegangstag. Maar.., laten we er maar van uitgaan dat dit niet zover hoeft te komen.


Gedrag op het water

Sinds vorig jaar wordt er door onze en alle havenmeesters van de omliggende jachthavens, ‘eilandbewoners’ aan de Achterplas en de wijkagent samengewerkt wat betreft het signaleren van  overlast op het water, zoals: overboord gooien van afval, geluidsoverlast en, het meest voorkomend, te hard varen. Als u gaat varen, kijk dan eens achterom naar uw hekgolven!

Bespreek svp ook met uw kinderen die met uw boot gaan varen dat hierop gelet wordt.


Algemene Leden Vergadering (ALV) 2021

De ALV heeft in maart niet plaats kunnen vinden ivm de Coronamaatregelen, maar zodra het is toegestaan gaan we een datum inplannen. U hoort dit dan zo snel mogelijk.


Met vriendelijke groet,

Bestuur wsv Alvo.Nieuwsbrief Februari 2021


De jaarlijkse elektra nota, voor leden met een elektra aansluiting, wordt dit jaar miv 1 maart 2021 verzonden.


De Algemene Ledenvergadering 2021
wordt tot nader bericht opgeschoven.

De tewaterlating boten is op:
o zaterdag 10- en zondag 11 april
o zaterdag 17- en zondag 18 april
U moet daarbij om 08.00 uur aanwezig zijn.


Denkt u aan het betaald parkeren op de Emmalaan/ Arolsenplein.
Betaald parkeren is op 01-02-2021 ingegaan. Dit geldt voor heel sector 80.

De kantine is tot nader bericht nog gesloten. Wij zijn op zoek naar een kantinebeheerder, als u interesse heeft kunt u contact met ons opnemen via w.s.v.alvoinfo@gmail.com


Stopcontacten op de lantaarnpalen
De LED verlichting op het terrein is in aanleg. Alle stopcontacten op de lantarenpalen zijn hierdoor buiten gebruik. Deze zullen verwijderd worden en komen niet meer terug.

Het regelmatig checken van uw boot
Mede door de hoeveelheid sneeuw en ijs van de afgelopen tijd, kan er een grote hoeveelheid water in uw boot ontstaan. Als de havenmeester vindt dat de stand van zaken onverantwoord is, moet hij er een pomp in hangen, om de boot te legen. Dit kost u € 25,00.

Contact