top of page

ALVO NIEUWS

Guy on SUP

 NIEUWSBRIEF JULI 2021

1juli 2021

Nieuwsbrief juli 2021

Het leeg opleveren van de ligplaats bij verkoop van uw boot

In het verleden kon bij het verkopen van uw boot de nieuwe eigenaar de ligplaats overnemen en adspirant lid worden, omdat wij toen genoeg plek hadden, maar deze situatie is gewijzigd.


Sinds 2019 handteren wij een wachtlijst en de toewijzing van een vrijgekomen ligplaats vindt plaats vanuit deze lijst. Hiermee hanteren wij art. 23.3  van het Huishoudelijk Reglement.

De wachtlijst voor een ligplaats is voor boten, zeker die van 5 meter en groter, te lang en er zit weinig tot geen verloop in.

Doorgeven als u plannen heeft om uw boot te gaan verkopen

Als u uw boot wilt gaan verkopen moet u dit tijdig aan ons doorgeven, zodat wij weten wat er met de ligplaats gaat gebeuren: of deze leeg komt of dat u deze aanhoudt om er een nieuwe boot neer te leggen. Dit laatste moet dan wel binnen

1 jaar gebeuren.


Geen “vreemde mensen” op het terrein

U mag uw boot niet uitlenen aan kennissen en/ of familie die niet bij uw gezin horen, en zeker niet verhuren.

Mensen die geen lid bij ons zijn mogen niet alleen op de jachthaven aanwezig zijn, u moet hier altijd bij zijn.


Havenmeester

Ben van Kuijk, onze havenmeester krijgt ondersteuning van Chris van Haaren


Doorgeven als u meerdere dagen met uw boot op reis gaat

Als u plannen heeft om met de boot op vakantie te gaan moet u dit aan de havenmeester doorgeven.

De plek kan dan eventueel voor 1 of meerdere dagen dienen als passanten ligplaats. Dit komt weer ten goede aan de jachthaven.

Art. 8.3 van het Haven Reglement


Helling (winterberging) van uw boot

De inschrijfformulier komen weer in de kantine te liggen, welke u voor 31 augustus 2021 ingevuld moet inleveren.

Let wel vóór aanvang van de helling krijgt u een factuur, welke op tijd digitaal moet worden voldaan, anders komt de boot niet op de kant.

Ook is het niet de bedoeling dat u eerder weggaat of er helemaal niet bij kan zijn. U moet dan zelf zorgen voor een plaatsvervanger. Gebeurt dit wel, dan kan dit gevolgen hebben voor de toekomst.

Art. 7 7.5 van het Huishoudelijk Reglement


Kosten hellen van kleine brede boten

De kosten voor het hellen van kleine brede boten (zoals sloepen) is aangepast. Deze is verhoogd omdat het werk wat dat met zich meebrengt vaak meer werk is dan bij grote boten. Dit is en was ten opzichte daarvan onredelijk.Algemene Ledenvergadering (ALV)

Als alles goed gaat met de Corona besmettingen (minder besmettingen) willen wij op

dinsdagavond 12 oktober 2021 de ALV houden.


Er komt nog een vragenlijst waarin wij u vragen of u door wilt geven dat u komt, en ook op welke locatie u wel of niet aanwezig wilt zijn.

Het ligt aan de opkomst en de richtlijnen van het RIVM of wij dit in de kantine van de ALVO houden of zoals verleden jaar in Lommerrijk.


Wel is al door het bestuur besloten dat er 1 lid per gezin aanwezig mag en kan zijn, omdat wij de 1.5 meter afstand nog steeds in acht moeten nemen.


Kantine

Wij zoeken nog steeds mensen die een bardienst willen draaien.

Misschien kan je, in overleg met Jan Notenboom, je ook beschikbaar stellen als je alleen maar enkele uren en/ of de ochtend of middag kan draaien.


Afval

Voor de zomermaanden is er een extra container gehuurd, zodat mensen die op hun boot verblijven hun huishoudelijk afval kwijt kunnen.

Wel altijd in overleg met de havenmeester.

.


Het bestuur wenst iedereen een fijne zomer toe.

!

Wind Surfing

NIEUWSBRIEF APR 2021

apr 2021

Te waterlating

Tijdens 2 weekeinden in april is er hard gewerkt door de vaste hellingploeg en de eigenaren om de boten weer op een veilige wijze in het water te krijgen.

Het vaarseizoen kan weer beginnen. Na een pittige winterperiode met veel sneeuw, ijs en regen kijken we uit naar een periode waarin het weer mogelijk is om er lekker met de boot op uit te trekken.

Verzoek wat betreft het afval dat u kwijt wil na een dagje varen; overleg met de havenmeester hierover of neem dit mee naar huis. Onze bedrijfsafvalcontainer is bestemd voor afval vanuit de kantine!!


Kantine

Het ‘terras mag vanaf de 28e weer geopend zijn en we hopen van harte dat de opening van de kantine binnenkort volgt, met name omdat we ons lid Jan Notenboom bereid hebben gevonden om de rol van kantinebeheerder op zich te nemen.

De kantine kan regelmatiger geopend zijn als de vaste groep kantinevrijwilligers uitgebreid wordt; dus…lijkt het je iets, meld je dan aan bij Jan Notenboom of via de email  w.s.v.alvoinfo@gmail.com .


Ledengroei 2020

In 2020 hebben we 15 nieuwe leden mogen verwelkomen. Veel watersportliefhebbers hebben dat jaar een boot(je) aangeschaft en wisten ook de Alvo te vinden. Inmiddels liggen we ‘vol’ en hebben we zelfs een wachtlijst (waar tot nader bericht niet meer op kan worden ingeschreven.)

De nieuwe leden zullen, zodra het mogelijk is, uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek.


Facturen contributie en liggeld 2021

We vragen uw aandacht voor de facturen betreffende het liggeld en contributie. Deze worden 1 mei aanstaande verstuurd per e-mail; check hiervoor ook uw spambox!

U heeft, zoals gebruikelijk, 1 maand de tijd om de betaling te voldoen.

Mocht u problemen hebben om deze betaling  op tijd te doen, neem dan VOORAF,  d.w.z. zo snel mogelijk na ontvangst factuur en voordat het betalingstermijn verloopt, contact op met 1 van de penningmeesters zodat er met u een regeling getroffen kan worden.

Contact opnemen kan via de email w.s.v.alvoinfo@gmail.com.

Jaarlijks betaalt 10% van de leden, ondanks het termijn van 1 maand, helaas te laat en moeten wij er te veel tijd en energie in steken om ‘het verenigingsgeld’ binnen te krijgen. We hebben daarom besloten om deze leden die uit ‘laksheid’ te laat betalen, de toegang tot het terrein te ontzeggen totdat er aan de financiële verplichting plus de reguliere verhoging is voldaan. Dit doen we via een blokkade van de toegangstag. Maar.., laten we er maar van uitgaan dat dit niet zover hoeft te komen.


Gedrag op het water

Sinds vorig jaar wordt er door onze en alle havenmeesters van de omliggende jachthavens, ‘eilandbewoners’ aan de Achterplas en de wijkagent samengewerkt wat betreft het signaleren van  overlast op het water, zoals: overboord gooien van afval, geluidsoverlast en, het meest voorkomend, te hard varen. Als u gaat varen, kijk dan eens achterom naar uw hekgolven!

Bespreek svp ook met uw kinderen die met uw boot gaan varen dat hierop gelet wordt.


Algemene Leden Vergadering (ALV) 2021

De ALV heeft in maart niet plaats kunnen vinden ivm de Coronamaatregelen, maar zodra het is toegestaan gaan we een datum inplannen. U hoort dit dan zo snel mogelijk.


Met vriendelijke groet,

Bestuur wsv Alvo.

Schone boot

NIEUWSBRIEF

februari 2021

De jaarlijkse elektra nota, voor leden met een elektra aansluiting, wordt dit jaar miv 1 maart 2021 verzonden.


De Algemene Ledenvergadering 2021
wordt tot nader bericht opgeschoven.

De tewaterlating boten is op:
o zaterdag 10- en zondag 11 april
o zaterdag 17- en zondag 18 april
U moet daarbij om 08.00 uur aanwezig zijn.


Denkt u aan het betaald parkeren op de Emmalaan/ Arolsenplein.
Betaald parkeren is op 01-02-2021 ingegaan. Dit geldt voor heel sector 80.

De kantine is tot nader bericht nog gesloten. Wij zijn op zoek naar een kantinebeheerder, als u interesse heeft kunt u contact met ons opnemen via w.s.v.alvoinfo@gmail.com


Stopcontacten op de lantaarnpalen
De LED verlichting op het terrein is in aanleg. Alle stopcontacten op de lantarenpalen zijn hierdoor buiten gebruik. Deze zullen verwijderd worden en komen niet meer terug.

Het regelmatig checken van uw boot
Mede door de hoeveelheid sneeuw en ijs van de afgelopen tijd, kan er een grote hoeveelheid water in uw boot ontstaan. Als de havenmeester vindt dat de stand van zaken onverantwoord is, moet hij er een pomp in hangen, om de boot te legen. Dit kost u € 25,00.

Image by Alex

GEEN INSCHRIJVINGEN VOOR LIGPLAATS

apr 2021

Door de enorme belangstelling en de daardoor lange wachttijden heeft het bestuur besloten voorlopig geen inschrijvingen meer te doen voor een nieuwe ligplaats. De wachttijden voor een  ligplaats zijn op dit moment 2 tot 3 jaar.


Image by Geoff Brooks

NIEUWSBRIEF 26 MEI 2020

Mei 2020

Klachten met betrekking tot de Bergse voor-en achter Plas

Naar aanleiding van de toenemende klachten met betrekking tot de Bergse voor-en achter Plas vragen wij uw aandacht voor het volgende:

De laatste tijd neemt de overlast op ‘de plas’ meer en meer toe. Met name afgelopen Hemelvaartsdag liep dit echt de spuigaten uit.

De overlast bestaat uit:

-Hard varen (m.n. tussen de eilanden door) met als gevolg schade aan steigers, aangemeerde boten, flora en fauna.

- Bedreigen en uitschelden van ‘eilandbewoners’ die de ‘kapiteins’ wezen op de hoge hekgolven.

- Overmatig alcoholgebruik.

- Harde muziek tot diep in de nacht.

- Achterlaten van afval in de jachthaven tot zelfs het overboord gooien hiervan.

De jachthavens en watersportverenigingen hebben onlangs gezamenlijk overleg hierover gehad en hebben besproken dat hun leden c.q. ligplaatshouders hierover geïnformeerd zullen worden.

Via deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor de genoemde overlast.

Ook valt het op dat steeds meer booteigenaren hun (jonge) kinderen de boot toevertrouwen die vervolgens met vrienden en vriendinnen de plas gaan bevaren. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend ook uw kinderen op de overlast te wijzen!

Let op: aangepaste bedieningstijden sluizen:

Om de bediening van Rotterdamse bruggen en sluizen te garanderen, blijft de winterregeling tot in ieder geval 1 september van kracht. Deze regeling houdt in dat een aantal bruggen en sluizen bediend wordt van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Op zon- en feestdagen is er geen bediening. Het gaat om de locaties:

Bergsluis , Kralingse Verlaat, Berg en Broekse Verlaat, Prinses Irenebrug.

Kantine en toilet-douchegelegenheid wsv Alvo 

De kantine blijft tot nader order gesloten. De toilet-douchegelegenheid blijft tot 1 juli gesloten.

Vooralsnog houden wij ons in de jachthaven aan de volgende regels:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand.

 • Bent u verkouden? Blijf dan thuis!

 • vermijd drukte

Vriendelijke groet, bestuur wsv Alvo

Image by Jordan Bauer

FACTUREN SEIZOEN 2020

mei 2020

Beste leden,
De facturen voor het seizoen 2020 zijn inmiddels per e-mail of per post verstuurd.
Wij verwachten dat de rekening voor 1 juni 2020 betaald is.
Heeft u als lid, de factuur niet ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de
penningmeester.
U kunt een e-mail sturen naar w.s.v.alvo@gmail.com .
Met vriendelijke groet,
w.s.v. Alvo

lier_edited.png

TEWATERLATING VANAF 16 MEI

mei 2020

Rotterdam 8 mei 2020

Beste leden en niet leden,
Vanaf zaterdag 16 mei 2020 gaat de hellingploeg beginnen met het te water laten
van de boten.
Dit zal gebeuren in 3 weekenden achter elkaar op de zaterdag en de zondag.
Per dag gaan er niet meer dan 6 boten te water.
Er wordt van tevoren telefonisch contact met u opgenomen, om door te geven op
welke datum uw boot aan de beurt is.
U moet die dag hierbij wel aanwezig zijn, of iemand vinden die voor u kan invallen.
Zorg dat u, voor de telefonisch afgesproken datum, uw eventuele werkzaamheden
aan uw boot hebt verricht. Uw boot gaat op de geplande dag sowieso te water.
Ook bij de tewaterlating houden wij de regel van 1,5 meter afstand aan.
Met vriendelijke groet,

De hellingploeg

Image by Ahmed Zayan

VERSOEPELING

april 2020

Rotterdam, 30 april 2020
Update i.v.m. jachthavens Regio Rotterdam-Rijnmond.
Dagverblijf van 07.00 – 22.00 uur in de jachthavens is weer toegestaan.
Er mag weer worden gevaren.

Beste leden,
Wij kunnen u weer goed nieuws brengen.
Vanaf 29 april is er een versoepeling in de maatregelen voor jachthavens en is het
dagverblijf in de jachthavens van 07.00 – 22.00 uur weer toegestaan.
Er mag weer worden gevaren.
Overnachten blijft verboden.
De sanitaire voorzieningen zijn gesloten.
Wij zijn aan het bekijken hoe we eventueel consumpties kunnen aanreiken vanuit het
raam, als afhaalplek, van de kantine. Maar vooralsnog is de kantine officieel
gesloten. Neem eigen consumpties mee
Wilt u onderhoud aan uw boot plegen neem dan eerst contact op met onze
havenmeester Ben van Kuijk. Als iedereen gelijktijdig met onderhoud bezig is kunnen
wij de 1,5 meter afstand niet waarborgen.
Ben van Kuijk is tussen 09.00 – 17.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer
06 52287439.
Houd minstens 1,5 meter afstand en voorkom groepsvorming.
Voel je je niet lekker? Moet je hoesten, niesen of heb je koorts? Blijf dan altijd thuis.

Het bestuur van w.s.v. Alvo

Zwart Water

ALVO GESLOTEN

Per 10 april 2020

in verband met maatregelen tegen het Corona virus is w.s.v. ALVO vanaf 10 april gesloten.

De gemeente Rotterdam heeft op 9 april via hun website gecommuniceerd dat per direct alle (jachthavens) en watersportverenigingen tot nader order gesloten zijn.

De politie heeft aangegeven dat alle Havenmeesters in de Rotterdamse regio de opdracht krijgen, of al hebben gekregen, de (jacht)haven te sluiten.

Het bestuur van w.s.v. ALVO heeft daarom helaas moeten besluiten om onze haven (tot nader bericht) te sluiten.

De  letterlijke tekst van de website van de gemeente Rotterdam treft u hieronder aan :

“Met de komst van het mooie weer en het Paasweekend blijft het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en afstand te houden. Dat geldt ook voor de pleziervaarders en watersporters.

De (jacht)havens en watersportverenigingen in Rotterdam zijn daarom gesloten.  Recreatievaart mag niet meer in- en uitvaren.

 • De gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen zijn gesloten.

 • Recreatief verblijf op de haven overdag en ’s nachts is niet toegestaan.

 • De haven is ook voor vaste ligplaatshouders gesloten”.

Bestuur w.s.v. ALVO

Lakeside Boat

GOED NIEUWS VOOR ALVO

april 2020

Rotterdam, 25 april 2020
Update i.v.m. in- uitvaren jachthavens Regio Rotterdam-Rijnmond

Beste leden,
Eindelijk kunnen wij u goed nieuws brengen. Er is een versoepeling in de
maatregelen voor jachthavens en we mogen weer varen!
Rijnmond Veilig meldt op dit moment over de jachthavens het volgende:
“In overleg met de jachtbeheerder kun je vanuit de jachthaven uitvaren. Daarbij is het
de bedoeling niet langer te verblijven in de jachthaven dan noodzakelijk is voor het
in- en uitvaren”.
Dat betekent voor de w.s.v. Alvo leden dat zij in overleg met havenmeester Ben van
Kuijk kunnen in- en uitvaren mits zij de 1,5 meter waarborgen en niet aan
groepsvorming doen (uitgezonderd gezinnen en mensen die op één adres wonen)
Uiteraard blijven de kantine en de toiletten tot nadere aankondiging gesloten.
Ook overnachten op de haven is nog niet toegestaan.
Wat betreft het onderhoud blijft de volgende maatregel van Rijnmond Veilig van
kracht:
“Alleen hoognodig onderhoud aan schepen is toegestaan. De watersportvereniging is
aansprakelijk voor het beheer van dergelijk onderhoud. Dit onderhoud dient dus strikt
noodzakelijk te zijn en ook hierbij dient u 1,5 meter te waarborgen en groepsvorming
te voorkomen. Schilderen valt hier bijvoorbeeld niet onder. Het verzoek aan
gebruikers is, intentie, tot onderhoud altijd bij de beheerder te melden.”
Eventueel noodzakelijk onderhoud dus tot nader bericht melden bij de
havenmeester.
Onze havenmeester Ben van Kuijk is tussen 09.00 – 17.00 uur telefonisch
bereikbaar op telefoonnummer 06 52287439
Het bestuur van w.s.v. Alvo

nieuwe Laptop

BLIJF OP DE HOOGTE

april 2020

Als u als lid of donateur het laatste nieuws ook via uw email wilt ontvangen, dan kunt u uw email adres doorgeven via w.s.v.alvoinfo@gmail.com.

Covid 19

ALVO BLIJFT GESLOTEN

april 2020

De maatregelen i.v.m. het Coronavirus zijn verlengd tot en met 19 mei 2020.
In/ uitvaren van de jachthavens is en blijft verboden. De jachthaven is gesloten.
Tewaterlating
De “hellingploeg” is aan het brainstormen over een plan van aanpak voor als er een
versoepeling komt voor de jachthavens in regio Rotterdam Rijnmond.
Heeft u vragen over de toestand van uw boot of iets dergelijks, dan kunt u contact opnemen
met onze havenmeester Ben van Kuijk.
Deze is te bereiken onder telefoonnummer 06 52287439.
Het bestuur van w.s.v. Alvo

Oranje bloesem

BRIEF AAN ABOUTALEB

april 2020

14 april 2020
Geachte heer Aboutaleb,
Als bestuur van Watersportvereniging Alvo vragen wij uw aandacht voor het volgende.
W.S.V. Alvo is geen commerciële jachthaven waar dagelijks passanten aanleggen die nachtelijk recreëren en gebruik maken van douche- en toiletgelegenheden, in tegendeel, wij zijn een kleine jachthaven met een 175 tal vaste leden. Vanzelfsprekend heeft het bestuur gevolg gegeven aan hetgeen door u gesteld is in de Noodverordening Covid-19 maatregel van 31 maart j.l.( artikelen 2.5a en 2.5b.) en heeft zij eind maart in 1e instantie naar haar leden gecommuniceerd dat ‘het slapen op de eigen boot niet meer is toegestaan en dat de toiletgroep is gesloten.’ Onze verenigingskantine was op een eerder moment, 15 maart j.l. al gesloten.
Daarnaast werd het onderling afstand houden van 1,5 meter op onze jachthaven goed nageleefd, zowel op het terrein als op de boten en zijn grote werkzaamheden waarbij deze afstand niet gewaarborgd kunnen zijn,  uitgesteld .
Wij betreuren dan ook de maatregel die afgelopen donderdag 9 april gecommuniceerd is op de website van de gemeente Rotterdam om de pleziervaart volledig stil te leggen door het sluiten van de jachthavens.
Wij hebben als watersportvereniging, op basis van dit bericht op de website, direct actie ondernomen door alle activiteiten van de vereniging stil te leggen, het terrein af te sluiten en de leden te informeren. Wij vragen ons echter af tot hoe lang deze maatregel duurt, mede omdat wij van mening zijn dat onze watersportvereniging door deze maatregel onevenredig zwaar getroffen wordt.
Juist in een periode waarin veel burgers zich keurig hebben aangepast aan de situatie en de geldende regels goed hebben opgevolgd, zou een meer gerichte actie tegen de notoire overtreders, ook op het water, een groter positief effect kunnen hebben. De genomen maatregel van een totale sluiting zorgt dan ook voor ongenoegen en onbegrip en straft het overgrote gedeelte van de watersporters ten onrechte. Daarnaast is er nu een tweedeling ontstaan doordat bezitters van pleziervaartuigen met een privésteiger wel het water op mogen.
Tot slot vragen wij uw aandacht over de communicatie betreffende de maatregel van de volledige sluiting van jachthavens. Zo was het bij uw medewerkers ,die via 14010 te bereiken zijn, op vrijdag 10 april 14010 niet duidelijk dat de maatregel was genomen. Ook vandaag nog, 14 april, kan geen nadere uitleg gegeven worden. De ingrijpende maatregelen vallen, door het ontbreken van deze onduidelijkheid, door ons niet goed uit te leggen aan onze leden. Er wordt op de website ook niet gecommuniceerd over de duur van de maatregel, zodat er veel onduidelijkheid is over of en wanneer er bijvoorbeeld weer geklust en geschrobd kan worden aan de boten en wanneer men weer mag uitvaren.
Wij zien graag dat u op korte termijn deze maatregel aanpast in een vorm waarbij leden van kleine, niet commerciële  jachthavens zoals W.S.V.Alvo,  uiteraard met de nodige evenredige restricties, gebruik kunnen maken van hun boot. Wij danken u bij voorbaat namens vele watersporters,
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur van Watersportvereniging Alvo (W.S.V. Alvo)

Fruittaart

TEWATERLATING BOTEN 2020

maart 2020

Rotterdam, 25 maart 2020

Mede door de aangescherpte maatregelen van het kabinet van maandag 23 maart jl. om de verspreiding van het “Coronavirus” onder controle te krijgen heeft het bestuur van

w.s.v. ALVO het besluit genomen om alle eerder afgesproken data voor de tewaterlating van de boten te verschuiven naar een nader te bepalen datum.

Zodra deze bekend is ontvangt u van ons een nieuwe oproep voor de tewaterlating van uw boot.

Het Bestuur is zich er van bewust dat dit een vervelend besluit is maar wij zijn verplicht ons aan de maatregelen te houden en te denken aan de gezondheid van onze leden.

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van w.s.v. ALVO 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020 UITGESTELD

maart 2020

Annulering / uitstel

Algemene Ledenvergadering

donderdag 26 maart 2020 

Door de ontwikkelingen rondom de verspreiding van het Coronavirus heeft het bestuur van w.s.v. ALVO besloten om de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2020 a.s. te annuleren en te verschuiven naar een nader te bepalen datum. Zodra deze datum bekend is ontvangt u van ons een nieuwe uitnodiging.

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.

verzoeting Coffee

ALVO KANTINE PER DIRECT GESLOTEN

maart 2020

Op 14 maart heeft het bestuur van w.s.v. Alvo besloten de kantine te sluiten. Dit i.v.m. de ontwikkelingen rondom de verspreiding van het Coronavirus. De kantine blijft gesloten tot er een nieuw besluit wordt genomen door het bestuur.

werksteiger.jpg

VRIJWILLIGERS KANTINE ALVO GEZOCHT

januari 2020

Gerrie heeft per 1 januari 2020 haar werkzaamheden als kantine beheerder beëindigd. Hierdoor is per direct behoefte aan enkele vrijwilligers die kantine (bar)werkzaamheden willen verrichten. Het liefst 1x per week. Informatie bij Ary Rothmeijer.

IMG_7537.jpg

LEDEN KASCOMMISSIE GEZOCHT

december 2019

Wie o wie wil als vrijwilliger komen helpen als lid van de kascommissie? Aanmelden kan via w.s.v.alvoinfo@gmail.com

winter 4.JPG

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2019

november 2019

1) Nieuw Emailadres. Ons emailadres is gewijzigd in w.s.v.alvoinfo@gmail.com
2) Openingstijden. Openingstijden kantine zijn gewijzigd. Vanaf 1 december 2019 zal de kantine op maandag en donderdag gesloten zijn. De reden hiertoe is dat er op deze dagen te weinig klandizie is. Alle andere dagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur.
3) Schoonmaker. Gezocht Schoonmaker. Hiervoor zoeken wij 1 (of meerdere) vrijwilligers die bereid zijn 1x per week de kantine, toilet en keuken schoon te maken. Wij zijn bereid voor deze werkzaamheden een vrijwilligersbijdrage te betalen.
4) Tafels en Stoelen. Net op tijd waren ze binnen voor onze mosselavond op 23 november. De kantine is voorzien van nieuwe comfortabele stoelen en tafels.
5) Beschoeiing. Deze week worden de laatste werkzaamheden verricht aan het laatste stukje beschoeiing dat nog vernieuwd diende te worden. Kortom is onze jachthaven geheel voorzien van nieuwe beschoeiing. Onze havenmeester Ben en enkele vrijwilligers zijn druk
bezig de steigers te vernieuwen waar nodig.
6) Winterstalling. In oktober zijn er 58 boten de kant op gegaan voor de
winterstalling. Ook dit jaar is dit goed gelukt dankzij de inspanningen van onze vrijwillige
hellingploeg. We vragen u dringend om de regels te volgen die gelden voor de
onderhoudswerkzaamheden aan uw boot, zoals olie en verfresten zelf afvoeren naar het milieupark en niet in onze huisvuilcontainer storten. Hier zal op gehandhaafd worden. Bij verf en schuurwerkzaamheden een dekzeil onder uw boot neerleggen, m.u.v. als uw boot op de plaat staat.
7) Bingo + Dart en Klaverjassen.
Kerstbingo op zondag 15 december, aanvang 12.00 uur. Kerstklaverjassen + Jokeren op zondag 22 december aanvang 12.00 uur. Dartmiddag op zondag 29 december (info Arie Rotmeijer).

Boten te verwijderen.jpg

NIEUW E-MAILADRES ALVO

oktober 2019

Vanaf nu is het e-mail adres van de ALVO w.s.v.alvoinfo@gmail.com

bloemetje waterkant 2.jpg

OPZEGTERMIJN LIDMAATSCHAP

november 2019

Het bestuur heeft besloten om de opzegtermijn vast te stellen naar minimaal een maand.  

winter bij alvo.jpg

VOORKOM SCHADE EN EXTRA KOSTEN

oktober 2019

In deze tijd van het jaar kan uw bootje vollopen met water. Er kan dan schade ontstaan aan de steiger omdat het bootje daaraan vastligt. Of het water wordt vervuild door weglopende brandstof. Het noodzakelijke leegpompen van uw boot kost dan 25 euro.

IMG_5020.jpg

MINIMAAL WA VERZEKERING

september 2019

Als eigenaar van een boot zorg je er natuurlijk voor dat deze verzekerd is. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is dat ook zo? Bij het lid worden van de vereniging teken je er voortaan voor dat jouw boot verzekerd is, minimaal met een WA verzekering. Van bestaande leden vragen we minimaal een WA verzekering af te sluiten.

Scuba Divers

ARTIKEL TITEL

1 januari 2025

Dit is je nieuwsartikel. De ideale plek om aandacht vanuit de media, de nieuwste trends en updates vanuit de branche te delen. Schrijf een korte samenvatting, voeg links toe naar relevante content en kies een treffende foto of video uit voor extra betrokkenheid!

ALVO nieuws copy: News & Updates

ALVO NIEUWS

Guy on SUP

 NIEUWSBRIEF JULI 2021

1juli 2021

Nieuwsbrief juli 2021

Het leeg opleveren van de ligplaats bij verkoop van uw boot

In het verleden kon bij het verkopen van uw boot de nieuwe eigenaar de ligplaats overnemen en adspirant lid worden, omdat wij toen genoeg plek hadden, maar deze situatie is gewijzigd.


Sinds 2019 handteren wij een wachtlijst en de toewijzing van een vrijgekomen ligplaats vindt plaats vanuit deze lijst. Hiermee hanteren wij art. 23.3  van het Huishoudelijk Reglement.

De wachtlijst voor een ligplaats is voor boten, zeker die van 5 meter en groter, te lang en er zit weinig tot geen verloop in.

Doorgeven als u plannen heeft om uw boot te gaan verkopen

Als u uw boot wilt gaan verkopen moet u dit tijdig aan ons doorgeven, zodat wij weten wat er met de ligplaats gaat gebeuren: of deze leeg komt of dat u deze aanhoudt om er een nieuwe boot neer te leggen. Dit laatste moet dan wel binnen

1 jaar gebeuren.


Geen “vreemde mensen” op het terrein

U mag uw boot niet uitlenen aan kennissen en/ of familie die niet bij uw gezin horen, en zeker niet verhuren.

Mensen die geen lid bij ons zijn mogen niet alleen op de jachthaven aanwezig zijn, u moet hier altijd bij zijn.


Havenmeester

Ben van Kuijk, onze havenmeester krijgt ondersteuning van Chris van Haaren


Doorgeven als u meerdere dagen met uw boot op reis gaat

Als u plannen heeft om met de boot op vakantie te gaan moet u dit aan de havenmeester doorgeven.

De plek kan dan eventueel voor 1 of meerdere dagen dienen als passanten ligplaats. Dit komt weer ten goede aan de jachthaven.

Art. 8.3 van het Haven Reglement


Helling (winterberging) van uw boot

De inschrijfformulier komen weer in de kantine te liggen, welke u voor 31 augustus 2021 ingevuld moet inleveren.

Let wel vóór aanvang van de helling krijgt u een factuur, welke op tijd digitaal moet worden voldaan, anders komt de boot niet op de kant.

Ook is het niet de bedoeling dat u eerder weggaat of er helemaal niet bij kan zijn. U moet dan zelf zorgen voor een plaatsvervanger. Gebeurt dit wel, dan kan dit gevolgen hebben voor de toekomst.

Art. 7 7.5 van het Huishoudelijk Reglement


Kosten hellen van kleine brede boten

De kosten voor het hellen van kleine brede boten (zoals sloepen) is aangepast. Deze is verhoogd omdat het werk wat dat met zich meebrengt vaak meer werk is dan bij grote boten. Dit is en was ten opzichte daarvan onredelijk.Algemene Ledenvergadering (ALV)

Als alles goed gaat met de Corona besmettingen (minder besmettingen) willen wij op

dinsdagavond 12 oktober 2021 de ALV houden.


Er komt nog een vragenlijst waarin wij u vragen of u door wilt geven dat u komt, en ook op welke locatie u wel of niet aanwezig wilt zijn.

Het ligt aan de opkomst en de richtlijnen van het RIVM of wij dit in de kantine van de ALVO houden of zoals verleden jaar in Lommerrijk.


Wel is al door het bestuur besloten dat er 1 lid per gezin aanwezig mag en kan zijn, omdat wij de 1.5 meter afstand nog steeds in acht moeten nemen.


Kantine

Wij zoeken nog steeds mensen die een bardienst willen draaien.

Misschien kan je, in overleg met Jan Notenboom, je ook beschikbaar stellen als je alleen maar enkele uren en/ of de ochtend of middag kan draaien.


Afval

Voor de zomermaanden is er een extra container gehuurd, zodat mensen die op hun boot verblijven hun huishoudelijk afval kwijt kunnen.

Wel altijd in overleg met de havenmeester.

.


Het bestuur wenst iedereen een fijne zomer toe.

!

Wind Surfing

NIEUWSBRIEF APR 2021

apr 2021

Te waterlating

Tijdens 2 weekeinden in april is er hard gewerkt door de vaste hellingploeg en de eigenaren om de boten weer op een veilige wijze in het water te krijgen.

Het vaarseizoen kan weer beginnen. Na een pittige winterperiode met veel sneeuw, ijs en regen kijken we uit naar een periode waarin het weer mogelijk is om er lekker met de boot op uit te trekken.

Verzoek wat betreft het afval dat u kwijt wil na een dagje varen; overleg met de havenmeester hierover of neem dit mee naar huis. Onze bedrijfsafvalcontainer is bestemd voor afval vanuit de kantine!!


Kantine

Het ‘terras mag vanaf de 28e weer geopend zijn en we hopen van harte dat de opening van de kantine binnenkort volgt, met name omdat we ons lid Jan Notenboom bereid hebben gevonden om de rol van kantinebeheerder op zich te nemen.

De kantine kan regelmatiger geopend zijn als de vaste groep kantinevrijwilligers uitgebreid wordt; dus…lijkt het je iets, meld je dan aan bij Jan Notenboom of via de email  w.s.v.alvoinfo@gmail.com .


Ledengroei 2020

In 2020 hebben we 15 nieuwe leden mogen verwelkomen. Veel watersportliefhebbers hebben dat jaar een boot(je) aangeschaft en wisten ook de Alvo te vinden. Inmiddels liggen we ‘vol’ en hebben we zelfs een wachtlijst (waar tot nader bericht niet meer op kan worden ingeschreven.)

De nieuwe leden zullen, zodra het mogelijk is, uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek.


Facturen contributie en liggeld 2021

We vragen uw aandacht voor de facturen betreffende het liggeld en contributie. Deze worden 1 mei aanstaande verstuurd per e-mail; check hiervoor ook uw spambox!

U heeft, zoals gebruikelijk, 1 maand de tijd om de betaling te voldoen.

Mocht u problemen hebben om deze betaling  op tijd te doen, neem dan VOORAF,  d.w.z. zo snel mogelijk na ontvangst factuur en voordat het betalingstermijn verloopt, contact op met 1 van de penningmeesters zodat er met u een regeling getroffen kan worden.

Contact opnemen kan via de email w.s.v.alvoinfo@gmail.com.

Jaarlijks betaalt 10% van de leden, ondanks het termijn van 1 maand, helaas te laat en moeten wij er te veel tijd en energie in steken om ‘het verenigingsgeld’ binnen te krijgen. We hebben daarom besloten om deze leden die uit ‘laksheid’ te laat betalen, de toegang tot het terrein te ontzeggen totdat er aan de financiële verplichting plus de reguliere verhoging is voldaan. Dit doen we via een blokkade van de toegangstag. Maar.., laten we er maar van uitgaan dat dit niet zover hoeft te komen.


Gedrag op het water

Sinds vorig jaar wordt er door onze en alle havenmeesters van de omliggende jachthavens, ‘eilandbewoners’ aan de Achterplas en de wijkagent samengewerkt wat betreft het signaleren van  overlast op het water, zoals: overboord gooien van afval, geluidsoverlast en, het meest voorkomend, te hard varen. Als u gaat varen, kijk dan eens achterom naar uw hekgolven!

Bespreek svp ook met uw kinderen die met uw boot gaan varen dat hierop gelet wordt.


Algemene Leden Vergadering (ALV) 2021

De ALV heeft in maart niet plaats kunnen vinden ivm de Coronamaatregelen, maar zodra het is toegestaan gaan we een datum inplannen. U hoort dit dan zo snel mogelijk.


Met vriendelijke groet,

Bestuur wsv Alvo.

Schone boot

NIEUWSBRIEF

februari 2021

De jaarlijkse elektra nota, voor leden met een elektra aansluiting, wordt dit jaar miv 1 maart 2021 verzonden.


De Algemene Ledenvergadering 2021
wordt tot nader bericht opgeschoven.

De tewaterlating boten is op:
o zaterdag 10- en zondag 11 april
o zaterdag 17- en zondag 18 april
U moet daarbij om 08.00 uur aanwezig zijn.


Denkt u aan het betaald parkeren op de Emmalaan/ Arolsenplein.
Betaald parkeren is op 01-02-2021 ingegaan. Dit geldt voor heel sector 80.

De kantine is tot nader bericht nog gesloten. Wij zijn op zoek naar een kantinebeheerder, als u interesse heeft kunt u contact met ons opnemen via w.s.v.alvoinfo@gmail.com


Stopcontacten op de lantaarnpalen
De LED verlichting op het terrein is in aanleg. Alle stopcontacten op de lantarenpalen zijn hierdoor buiten gebruik. Deze zullen verwijderd worden en komen niet meer terug.

Het regelmatig checken van uw boot
Mede door de hoeveelheid sneeuw en ijs van de afgelopen tijd, kan er een grote hoeveelheid water in uw boot ontstaan. Als de havenmeester vindt dat de stand van zaken onverantwoord is, moet hij er een pomp in hangen, om de boot te legen. Dit kost u € 25,00.

Image by Alex

GEEN INSCHRIJVINGEN VOOR LIGPLAATS

apr 2021

Door de enorme belangstelling en de daardoor lange wachttijden heeft het bestuur besloten voorlopig geen inschrijvingen meer te doen voor een nieuwe ligplaats. De wachttijden voor een  ligplaats zijn op dit moment 2 tot 3 jaar.


Image by Geoff Brooks

NIEUWSBRIEF 26 MEI 2020

Mei 2020

Klachten met betrekking tot de Bergse voor-en achter Plas

Naar aanleiding van de toenemende klachten met betrekking tot de Bergse voor-en achter Plas vragen wij uw aandacht voor het volgende:

De laatste tijd neemt de overlast op ‘de plas’ meer en meer toe. Met name afgelopen Hemelvaartsdag liep dit echt de spuigaten uit.

De overlast bestaat uit:

-Hard varen (m.n. tussen de eilanden door) met als gevolg schade aan steigers, aangemeerde boten, flora en fauna.

- Bedreigen en uitschelden van ‘eilandbewoners’ die de ‘kapiteins’ wezen op de hoge hekgolven.

- Overmatig alcoholgebruik.

- Harde muziek tot diep in de nacht.

- Achterlaten van afval in de jachthaven tot zelfs het overboord gooien hiervan.

De jachthavens en watersportverenigingen hebben onlangs gezamenlijk overleg hierover gehad en hebben besproken dat hun leden c.q. ligplaatshouders hierover geïnformeerd zullen worden.

Via deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor de genoemde overlast.

Ook valt het op dat steeds meer booteigenaren hun (jonge) kinderen de boot toevertrouwen die vervolgens met vrienden en vriendinnen de plas gaan bevaren. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend ook uw kinderen op de overlast te wijzen!

Let op: aangepaste bedieningstijden sluizen:

Om de bediening van Rotterdamse bruggen en sluizen te garanderen, blijft de winterregeling tot in ieder geval 1 september van kracht. Deze regeling houdt in dat een aantal bruggen en sluizen bediend wordt van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Op zon- en feestdagen is er geen bediening. Het gaat om de locaties:

Bergsluis , Kralingse Verlaat, Berg en Broekse Verlaat, Prinses Irenebrug.

Kantine en toilet-douchegelegenheid wsv Alvo 

De kantine blijft tot nader order gesloten. De toilet-douchegelegenheid blijft tot 1 juli gesloten.

Vooralsnog houden wij ons in de jachthaven aan de volgende regels:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand.

 • Bent u verkouden? Blijf dan thuis!

 • vermijd drukte

Vriendelijke groet, bestuur wsv Alvo

Image by Jordan Bauer

FACTUREN SEIZOEN 2020

mei 2020

Beste leden,
De facturen voor het seizoen 2020 zijn inmiddels per e-mail of per post verstuurd.
Wij verwachten dat de rekening voor 1 juni 2020 betaald is.
Heeft u als lid, de factuur niet ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de
penningmeester.
U kunt een e-mail sturen naar w.s.v.alvo@gmail.com .
Met vriendelijke groet,
w.s.v. Alvo

lier_edited.png

TEWATERLATING VANAF 16 MEI

mei 2020

Rotterdam 8 mei 2020

Beste leden en niet leden,
Vanaf zaterdag 16 mei 2020 gaat de hellingploeg beginnen met het te water laten
van de boten.
Dit zal gebeuren in 3 weekenden achter elkaar op de zaterdag en de zondag.
Per dag gaan er niet meer dan 6 boten te water.
Er wordt van tevoren telefonisch contact met u opgenomen, om door te geven op
welke datum uw boot aan de beurt is.
U moet die dag hierbij wel aanwezig zijn, of iemand vinden die voor u kan invallen.
Zorg dat u, voor de telefonisch afgesproken datum, uw eventuele werkzaamheden
aan uw boot hebt verricht. Uw boot gaat op de geplande dag sowieso te water.
Ook bij de tewaterlating houden wij de regel van 1,5 meter afstand aan.
Met vriendelijke groet,

De hellingploeg

Image by Ahmed Zayan

VERSOEPELING

april 2020

Rotterdam, 30 april 2020
Update i.v.m. jachthavens Regio Rotterdam-Rijnmond.
Dagverblijf van 07.00 – 22.00 uur in de jachthavens is weer toegestaan.
Er mag weer worden gevaren.

Beste leden,
Wij kunnen u weer goed nieuws brengen.
Vanaf 29 april is er een versoepeling in de maatregelen voor jachthavens en is het
dagverblijf in de jachthavens van 07.00 – 22.00 uur weer toegestaan.
Er mag weer worden gevaren.
Overnachten blijft verboden.
De sanitaire voorzieningen zijn gesloten.
Wij zijn aan het bekijken hoe we eventueel consumpties kunnen aanreiken vanuit het
raam, als afhaalplek, van de kantine. Maar vooralsnog is de kantine officieel
gesloten. Neem eigen consumpties mee
Wilt u onderhoud aan uw boot plegen neem dan eerst contact op met onze
havenmeester Ben van Kuijk. Als iedereen gelijktijdig met onderhoud bezig is kunnen
wij de 1,5 meter afstand niet waarborgen.
Ben van Kuijk is tussen 09.00 – 17.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer
06 52287439.
Houd minstens 1,5 meter afstand en voorkom groepsvorming.
Voel je je niet lekker? Moet je hoesten, niesen of heb je koorts? Blijf dan altijd thuis.

Het bestuur van w.s.v. Alvo

Zwart Water

ALVO GESLOTEN

Per 10 april 2020

in verband met maatregelen tegen het Corona virus is w.s.v. ALVO vanaf 10 april gesloten.

De gemeente Rotterdam heeft op 9 april via hun website gecommuniceerd dat per direct alle (jachthavens) en watersportverenigingen tot nader order gesloten zijn.

De politie heeft aangegeven dat alle Havenmeesters in de Rotterdamse regio de opdracht krijgen, of al hebben gekregen, de (jacht)haven te sluiten.

Het bestuur van w.s.v. ALVO heeft daarom helaas moeten besluiten om onze haven (tot nader bericht) te sluiten.

De  letterlijke tekst van de website van de gemeente Rotterdam treft u hieronder aan :

“Met de komst van het mooie weer en het Paasweekend blijft het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en afstand te houden. Dat geldt ook voor de pleziervaarders en watersporters.

De (jacht)havens en watersportverenigingen in Rotterdam zijn daarom gesloten.  Recreatievaart mag niet meer in- en uitvaren.

 • De gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen zijn gesloten.

 • Recreatief verblijf op de haven overdag en ’s nachts is niet toegestaan.

 • De haven is ook voor vaste ligplaatshouders gesloten”.

Bestuur w.s.v. ALVO

Lakeside Boat

GOED NIEUWS VOOR ALVO

april 2020

Rotterdam, 25 april 2020
Update i.v.m. in- uitvaren jachthavens Regio Rotterdam-Rijnmond

Beste leden,
Eindelijk kunnen wij u goed nieuws brengen. Er is een versoepeling in de
maatregelen voor jachthavens en we mogen weer varen!
Rijnmond Veilig meldt op dit moment over de jachthavens het volgende:
“In overleg met de jachtbeheerder kun je vanuit de jachthaven uitvaren. Daarbij is het
de bedoeling niet langer te verblijven in de jachthaven dan noodzakelijk is voor het
in- en uitvaren”.
Dat betekent voor de w.s.v. Alvo leden dat zij in overleg met havenmeester Ben van
Kuijk kunnen in- en uitvaren mits zij de 1,5 meter waarborgen en niet aan
groepsvorming doen (uitgezonderd gezinnen en mensen die op één adres wonen)
Uiteraard blijven de kantine en de toiletten tot nadere aankondiging gesloten.
Ook overnachten op de haven is nog niet toegestaan.
Wat betreft het onderhoud blijft de volgende maatregel van Rijnmond Veilig van
kracht:
“Alleen hoognodig onderhoud aan schepen is toegestaan. De watersportvereniging is
aansprakelijk voor het beheer van dergelijk onderhoud. Dit onderhoud dient dus strikt
noodzakelijk te zijn en ook hierbij dient u 1,5 meter te waarborgen en groepsvorming
te voorkomen. Schilderen valt hier bijvoorbeeld niet onder. Het verzoek aan
gebruikers is, intentie, tot onderhoud altijd bij de beheerder te melden.”
Eventueel noodzakelijk onderhoud dus tot nader bericht melden bij de
havenmeester.
Onze havenmeester Ben van Kuijk is tussen 09.00 – 17.00 uur telefonisch
bereikbaar op telefoonnummer 06 52287439
Het bestuur van w.s.v. Alvo

nieuwe Laptop

BLIJF OP DE HOOGTE

april 2020

Als u als lid of donateur het laatste nieuws ook via uw email wilt ontvangen, dan kunt u uw email adres doorgeven via w.s.v.alvoinfo@gmail.com.

Covid 19

ALVO BLIJFT GESLOTEN

april 2020

De maatregelen i.v.m. het Coronavirus zijn verlengd tot en met 19 mei 2020.
In/ uitvaren van de jachthavens is en blijft verboden. De jachthaven is gesloten.
Tewaterlating
De “hellingploeg” is aan het brainstormen over een plan van aanpak voor als er een
versoepeling komt voor de jachthavens in regio Rotterdam Rijnmond.
Heeft u vragen over de toestand van uw boot of iets dergelijks, dan kunt u contact opnemen
met onze havenmeester Ben van Kuijk.
Deze is te bereiken onder telefoonnummer 06 52287439.
Het bestuur van w.s.v. Alvo

Oranje bloesem

BRIEF AAN ABOUTALEB

april 2020

14 april 2020
Geachte heer Aboutaleb,
Als bestuur van Watersportvereniging Alvo vragen wij uw aandacht voor het volgende.
W.S.V. Alvo is geen commerciële jachthaven waar dagelijks passanten aanleggen die nachtelijk recreëren en gebruik maken van douche- en toiletgelegenheden, in tegendeel, wij zijn een kleine jachthaven met een 175 tal vaste leden. Vanzelfsprekend heeft het bestuur gevolg gegeven aan hetgeen door u gesteld is in de Noodverordening Covid-19 maatregel van 31 maart j.l.( artikelen 2.5a en 2.5b.) en heeft zij eind maart in 1e instantie naar haar leden gecommuniceerd dat ‘het slapen op de eigen boot niet meer is toegestaan en dat de toiletgroep is gesloten.’ Onze verenigingskantine was op een eerder moment, 15 maart j.l. al gesloten.
Daarnaast werd het onderling afstand houden van 1,5 meter op onze jachthaven goed nageleefd, zowel op het terrein als op de boten en zijn grote werkzaamheden waarbij deze afstand niet gewaarborgd kunnen zijn,  uitgesteld .
Wij betreuren dan ook de maatregel die afgelopen donderdag 9 april gecommuniceerd is op de website van de gemeente Rotterdam om de pleziervaart volledig stil te leggen door het sluiten van de jachthavens.
Wij hebben als watersportvereniging, op basis van dit bericht op de website, direct actie ondernomen door alle activiteiten van de vereniging stil te leggen, het terrein af te sluiten en de leden te informeren. Wij vragen ons echter af tot hoe lang deze maatregel duurt, mede omdat wij van mening zijn dat onze watersportvereniging door deze maatregel onevenredig zwaar getroffen wordt.
Juist in een periode waarin veel burgers zich keurig hebben aangepast aan de situatie en de geldende regels goed hebben opgevolgd, zou een meer gerichte actie tegen de notoire overtreders, ook op het water, een groter positief effect kunnen hebben. De genomen maatregel van een totale sluiting zorgt dan ook voor ongenoegen en onbegrip en straft het overgrote gedeelte van de watersporters ten onrechte. Daarnaast is er nu een tweedeling ontstaan doordat bezitters van pleziervaartuigen met een privésteiger wel het water op mogen.
Tot slot vragen wij uw aandacht over de communicatie betreffende de maatregel van de volledige sluiting van jachthavens. Zo was het bij uw medewerkers ,die via 14010 te bereiken zijn, op vrijdag 10 april 14010 niet duidelijk dat de maatregel was genomen. Ook vandaag nog, 14 april, kan geen nadere uitleg gegeven worden. De ingrijpende maatregelen vallen, door het ontbreken van deze onduidelijkheid, door ons niet goed uit te leggen aan onze leden. Er wordt op de website ook niet gecommuniceerd over de duur van de maatregel, zodat er veel onduidelijkheid is over of en wanneer er bijvoorbeeld weer geklust en geschrobd kan worden aan de boten en wanneer men weer mag uitvaren.
Wij zien graag dat u op korte termijn deze maatregel aanpast in een vorm waarbij leden van kleine, niet commerciële  jachthavens zoals W.S.V.Alvo,  uiteraard met de nodige evenredige restricties, gebruik kunnen maken van hun boot. Wij danken u bij voorbaat namens vele watersporters,
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur van Watersportvereniging Alvo (W.S.V. Alvo)

Fruittaart

TEWATERLATING BOTEN 2020

maart 2020

Rotterdam, 25 maart 2020

Mede door de aangescherpte maatregelen van het kabinet van maandag 23 maart jl. om de verspreiding van het “Coronavirus” onder controle te krijgen heeft het bestuur van

w.s.v. ALVO het besluit genomen om alle eerder afgesproken data voor de tewaterlating van de boten te verschuiven naar een nader te bepalen datum.

Zodra deze bekend is ontvangt u van ons een nieuwe oproep voor de tewaterlating van uw boot.

Het Bestuur is zich er van bewust dat dit een vervelend besluit is maar wij zijn verplicht ons aan de maatregelen te houden en te denken aan de gezondheid van onze leden.

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van w.s.v. ALVO 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020 UITGESTELD

maart 2020

Annulering / uitstel

Algemene Ledenvergadering

donderdag 26 maart 2020 

Door de ontwikkelingen rondom de verspreiding van het Coronavirus heeft het bestuur van w.s.v. ALVO besloten om de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2020 a.s. te annuleren en te verschuiven naar een nader te bepalen datum. Zodra deze datum bekend is ontvangt u van ons een nieuwe uitnodiging.

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.

verzoeting Coffee

ALVO KANTINE PER DIRECT GESLOTEN

maart 2020

Op 14 maart heeft het bestuur van w.s.v. Alvo besloten de kantine te sluiten. Dit i.v.m. de ontwikkelingen rondom de verspreiding van het Coronavirus. De kantine blijft gesloten tot er een nieuw besluit wordt genomen door het bestuur.

werksteiger.jpg

VRIJWILLIGERS KANTINE ALVO GEZOCHT

januari 2020

Gerrie heeft per 1 januari 2020 haar werkzaamheden als kantine beheerder beëindigd. Hierdoor is per direct behoefte aan enkele vrijwilligers die kantine (bar)werkzaamheden willen verrichten. Het liefst 1x per week. Informatie bij Ary Rothmeijer.

IMG_7537.jpg

LEDEN KASCOMMISSIE GEZOCHT

december 2019

Wie o wie wil als vrijwilliger komen helpen als lid van de kascommissie? Aanmelden kan via w.s.v.alvoinfo@gmail.com

winter 4.JPG

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2019

november 2019

1) Nieuw Emailadres. Ons emailadres is gewijzigd in w.s.v.alvoinfo@gmail.com
2) Openingstijden. Openingstijden kantine zijn gewijzigd. Vanaf 1 december 2019 zal de kantine op maandag en donderdag gesloten zijn. De reden hiertoe is dat er op deze dagen te weinig klandizie is. Alle andere dagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur.
3) Schoonmaker. Gezocht Schoonmaker. Hiervoor zoeken wij 1 (of meerdere) vrijwilligers die bereid zijn 1x per week de kantine, toilet en keuken schoon te maken. Wij zijn bereid voor deze werkzaamheden een vrijwilligersbijdrage te betalen.
4) Tafels en Stoelen. Net op tijd waren ze binnen voor onze mosselavond op 23 november. De kantine is voorzien van nieuwe comfortabele stoelen en tafels.
5) Beschoeiing. Deze week worden de laatste werkzaamheden verricht aan het laatste stukje beschoeiing dat nog vernieuwd diende te worden. Kortom is onze jachthaven geheel voorzien van nieuwe beschoeiing. Onze havenmeester Ben en enkele vrijwilligers zijn druk
bezig de steigers te vernieuwen waar nodig.
6) Winterstalling. In oktober zijn er 58 boten de kant op gegaan voor de
winterstalling. Ook dit jaar is dit goed gelukt dankzij de inspanningen van onze vrijwillige
hellingploeg. We vragen u dringend om de regels te volgen die gelden voor de
onderhoudswerkzaamheden aan uw boot, zoals olie en verfresten zelf afvoeren naar het milieupark en niet in onze huisvuilcontainer storten. Hier zal op gehandhaafd worden. Bij verf en schuurwerkzaamheden een dekzeil onder uw boot neerleggen, m.u.v. als uw boot op de plaat staat.
7) Bingo + Dart en Klaverjassen.
Kerstbingo op zondag 15 december, aanvang 12.00 uur. Kerstklaverjassen + Jokeren op zondag 22 december aanvang 12.00 uur. Dartmiddag op zondag 29 december (info Arie Rotmeijer).

Boten te verwijderen.jpg

NIEUW E-MAILADRES ALVO

oktober 2019

Vanaf nu is het e-mail adres van de ALVO w.s.v.alvoinfo@gmail.com

bloemetje waterkant 2.jpg

OPZEGTERMIJN LIDMAATSCHAP

november 2019

Het bestuur heeft besloten om de opzegtermijn vast te stellen naar minimaal een maand.  

winter bij alvo.jpg

VOORKOM SCHADE EN EXTRA KOSTEN

oktober 2019

In deze tijd van het jaar kan uw bootje vollopen met water. Er kan dan schade ontstaan aan de steiger omdat het bootje daaraan vastligt. Of het water wordt vervuild door weglopende brandstof. Het noodzakelijke leegpompen van uw boot kost dan 25 euro.

IMG_5020.jpg

MINIMAAL WA VERZEKERING

september 2019

Als eigenaar van een boot zorg je er natuurlijk voor dat deze verzekerd is. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is dat ook zo? Bij het lid worden van de vereniging teken je er voortaan voor dat jouw boot verzekerd is, minimaal met een WA verzekering. Van bestaande leden vragen we minimaal een WA verzekering af te sluiten.

ALVO nieuws copy: News & Updates

ALVO NIEUWSBRIEF

abonneer je hieronder op de nieuwsbrief

Wil je je afmelden voor de nieuwsbrief? Stuur dan een kort bericht aan w.s.v.alvoinfo@gmail.com

ALVO nieuws copy: Welcome

Inschrijfformulier

Blijf op de hoogte

Bedankt voor de inzending!

ALVO nieuws copy: Subscribe

CONTACT

Voor meer informatie of vragen, stuur een bericht.

Emmalaan 102, 3051 JH Rotterdam, Netherlands

010 461 0697

Bedankt voor de inzending!

ALVO nieuws copy: Contact

CORONA MAATREGELEN MIV 25 SEPTEMBER 2021.

Aanpassing coronaregels vanaf 25 september 2021.


Vanaf 25 september 2021 veranderen de coronaregels voor sportaccommodaties, en in het bijzonder voor sportkantines. Per die datum gelden deze coronaregels bij WSV ALVO:

 • 1,5 meter afstand houden hoeft niet meer. Blijf wel rekening houden met elkaar en geef ruimte waar mogelijk.

 • Je hebt geen Coronatoegangsbewijs nodig voor:

  • het gebruik van terrassen buiten

  • het afhalen van eten en drinken

  • het gebruik van douches en toiletten

 • Je hebt wel een Coronatoegangsbewijs nodig als je gaat eten en/of drinken binnen in het horecagedeelte, dit geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder.

  • Een Coronatoegangsbewijs is een QR-code in de app CoronaCheck of een papieren versie hiervan

  • Bij de controle moet je (vanaf 14 jaar) ook een identiteitsbewijs kunnen tonen

  • Het gehele bargedeelte binnen in het clubhuis is het horecagedeelte van WSV ALVO

  • De controle wordt uitgevoerd door een barmedewerker met behulp van de app CoronaCheck Scanner

  • Bij een groen scherm ben je welkom om in het horecagedeelte te eten en te drinken

  • Bij een rood scherm is het niet toegestaan om te eten en drinken in het horecagedeelte, maar mag dit alleen op het terras. Geen groen scherm = geen discussie!


We snappen dat het voor iedereen even aanpassen is aan deze nieuwe situatie. We rekenen op jullie begrip en medewerking, zodat we met zijn allen op een prettige manier naar de club kunnen komen.

ALVO nieuws copy: Tekst
bottom of page